Archive for November, 2016

เสน่ห์ของสวนสไตล์อังกฤษ

Monday, November 21st, 2016

  สวนอังกฤษเป็นหนึ่งรูปแบบสวนในฝันของใครหลายคน เพราะสวนอังกฤษมีเสน่ห์ที่แต่ต่างจากสวนอื่นๆ ออกมา สวนแบบอังกฤษนั้นเน้นที่การรวมเอาต้นไม้หลากชนิดมารวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน มุมเดียวกัน ดังนั้น การคัดเลือกชนิดของต้นไม้ที่นำมาลงในโซนเดียวกันจึงควรมีลักษณะการเอาใจใส่ดูแลที่คล้ายคลึงกัน เช่น โซนนี้เป็นไม้ดอกหรือสมุนไพรที่ชอบแดดจัดและน้ำเยอะ อีกโซนเป็นพันธุ์ไม้ดอกที่ทนแล้งได้ดี อีกโซนเป็นพวกไม้ใบที่ชอบที่ร่มรำไร เป็นต้น ทั้งนี้ รูปแบบของสวนสไตล์อังกฤษ ยังแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบด้วยกัน อันได้แก่ Formal Garden (สวนแบบสมมาตร) , Country Garden (สวนชนบท) , English Cottage Garden (สวนกระท่อม) และ Modern Vintage Garden (สวนสมัยใหม่ในบรรยากาศวินเทจ) เป็นต้น การตกแต่งสวนแบบอิงลิชคันทรีเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายเนื่องด้วยรูปแบบค่อนข้างอิสระและพื้นที่ค่อนข้างกว้าง แต่นั่นก็เป็นโจทย์ที่ยากพอควรด้วยเช่นกัน เพราะพื้นที่จำเป็นที่จะต้องแบ่งให้เป็นสัดส่วนเพื่อสร้างบรรยากาศให้ดูอบอุ่นขึ้น ในขณะที่รูปแบบสวนก็ดูอิสระด้านความสวยงาม ขั้นต้อนเริ่มแรกคือต้องแบ่งกั้นพื้นที่ให้ชัดเจน แบ่งตำแหน่งการใช้งานในแต่ละส่วนให้เป็นหมวดหมู่ อาทิ มุมนั่งเล่น ห้องเก็บเครื่องมือ ทางเดิน แปลงไม้ดอกไม้ประดับ โดยมีจุดศูนย์กลางในสวนเป็นตัวเชื่อมเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกัน งานปูนปั้น อีกหนึ่งของตกแต่งนิยมนำมาประดับพื้นที่สวน ไม่ว่าจะเป็น อ่างนกน้ำ กระถางเอิน กระถางน้ำพุ ม้านั่ง ซึ่งงานปูนปั้นที่ประดับในสวนยังมีเป็นรูปสัตว์ต่างๆ […]